MENU

m?u l�� hoi tiet kiem nhien lieu

We founded in 1988, with 32 years'experience in research development and manufacture of industrial boiler. Our boiler are saled for more than 100 countries and regions like Egypt, Ethiopia, Congo, Mauritius, Tanzania,South Africa, Mexico, Ireland, Indonesia etc.

  • Hold the ASME "S" and "U" Certificates and have earned ISO9001:2000 Certification.
  • High efficiency, low back pressure, ultra-low NOx emissions.
  • Elegant design with low surface temperature and low heat dissipation
  • Covers an area of 150 thousand square meters, with an annual production capacity of 2000 industrial boilers and 25000 tons of steam.

7*24 hours online service:zhulin@zozen.com

Get Free Quote

OUR PRODUCTS

Explore Recent Work

Chiếc ô tô Hyundai đẹp long lanh giá chỉ từ 248 triệu l

M.U bất ngờ hỏi mua Sterling. Bóng đá thế giới 19:06:16 03/06/2020. Nếu Man City không thể dự Champions League mùa tới, họ sẽ bị gã hàng xóm Man United cuỗm mất siêu sao Raheem Sterling. Em mệt mỏi khi phải vờ hạnh phúc. Tình yêu

Lịch sử hình thành thị trường tài chính và vai trò của n

M u ch t c a chính sách t giáớ ệ ơ ặ ỹ ấ ố ủ ỷ th n i có qu n lý là xây d ng m t hành lang t giá cho phép t giá dao đ ngả ổ ả ự ộ ỷ ỷ ộ trong m t gi i h n nh t đ nh xung quanh t giá chính th c c a Ngân hàng Nhàộ ớ ạ ấ ị ỷ ứ ủ n c.ướ Ngoài ra, quá trình t do hóa tài

Full text of "ERIC ED339222: Tai Lieu Huong Dan Ve Van

Full text of "ERIC ED339222: Tai Lieu Huong Dan Ve Van De Dinh Cu Tai Hoa Ky (Resettlement Guide: Vietnamese. A Guide for Refugees Resettling in the United States). A Guide for Refugees Resettling in the United States).

Qu N L Ch T Th I Nguy H I Hý Ng D N Dành Cho Doanh Nghi

----- MUC LUC • • Giori THIEU 1 XAC DINH XEM CAC QUY DINH VE CHAT THAI NGUY HAI CO AP DUNG CHO QUY VI HAY KHONG 2 Djnh NghTa Chat Thai Nguy Hai 2 Tim Phan Loai Nguon Thai cua Quy Vj 3 QUY VIXET DEN CHAT THAI NGUY HAI NAO DE XAC DINH PHAN LOAI NGUON THAI CUA MINH?. 5 HAY Tinh 5 KHONG Tinh 5 CHAT THAI PHO THONG VA DAU DA QUA SIT DUNG 6 Chat …

Việt Sử Khảo Luận (quyển 12) - Hoàng Cơ Thụy by Mban

• Theo cac tfdc lU'9ng cua nhtlng chuyen vien My, th1 hoi thi hanh h1,!'lp dinh Genève ngày 20-7-1954, 5Ô' can bQ Vi~t Minh duçk l~nh 0' l~i "nam vùng" tili mi~n Nam là chLlng 10 000 ngüd1.

Học trực tuyến - Hệ thống giáo dục HOCM

Dịch vụ học qua mạng với các chương trình ôn, luyện thi, thi thử đại học trực tuyến, dành cho học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học

Mô hình hoạt động của hiệp hội tiết kiệm và cho vay (s&

1 B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NGă I H C NGO IăTH NG -----o0o----- Công trình tham d Cu c thi Sinh viên nghiên c u khoa h căTr ngă i h c Ngo iăth ngă2012 Tên công trình: MÔ HÌNH HO Tă NG C A HI P H I TI T KI M VÀ CHO VAY (S&Ls) TRONGăL NH V C NHÀ : KINH NGHI M C A M VÀ KH N NGăHÌNHăTHĨNHăT I VI T NAM Nhóm ngành: Kinh doanh và Qu n lý 1 (KD1) Hà N i, tháng 04 n m

Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp by Quan Truong - Iss

minh giang - nguyet anh (bien soan) n g h e. i. n. d a o. d. t h u a t. o. a. m. a. m. p (wet nguc8, dung ngugt va thu phuc n g l f o ) n h a x u a t b a n tholslfflihp khoa hoc ky thuat blaj oien

nung lo nau thuy tinh thiet bi thu hoi nhiet nham ti

Tìm kiếm nung lo nau thuy tinh thiet bi thu hoi nhiet nham tiet kiem nhien lieu va giam , nung lo nau thuy tinh thiet bi thu hoi nhiet nham tiet kiem nhien lieu va giam tại 123doc - …

Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài và tiết diện c

Bài 1: Một cuộn dây nhôm có khối lượng 0,54 kg , tiết diện thẳng của dây là 0,1mm \(^2\).Tìm điện trở của cuộn dây đó biết rằng nhôm có KLR là 2,7g/cm \(^3\) và điện trở suất ρ=2,8.10 \(^{-8}\) Ω.m. Bài 2: Một đoạn dây đồng dài l =320m có tiết diện tròn đường kính 8mm

Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - V

Jan 27, 2016· Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Võ Bá Tầm 1. y BAT HQC QU6c GIA TP H6 CHT MINH TRUOING BAI HQC BACH KHOAE V6 Ba Trim .4 A A’ I I BETTING CDT TIIEP (THEO TCXDVN 3s6:2oo5j Tap 1 CKU KIEN co BAN (Tdi bdn lain th12' sdu) NHA XUAT BAN DAI Hoe QUo'c GIA TP Ho CH1’ MINH .

What Can I Do For You?

Send us your inquiry
Leave Us Message

You can send a message to us by this email to zhulin@zozen.com

If you have any problems about our product and service,please feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you within 24 hours as soon as possible.Thank you!

  • Boiler type
  • Name
  • email
  • Phone or Whatsapp
  • message
I accept the Data Protection Declaration
Are You Looking for A Consultant? ONLINE SERVICE
totop