MENU

instala?ie electric? boiler

We founded in 1988, with 32 years'experience in research development and manufacture of industrial boiler. Our boiler are saled for more than 100 countries and regions like Egypt, Ethiopia, Congo, Mauritius, Tanzania,South Africa, Mexico, Ireland, Indonesia etc.

  • Hold the ASME "S" and "U" Certificates and have earned ISO9001:2000 Certification.
  • High efficiency, low back pressure, ultra-low NOx emissions.
  • Elegant design with low surface temperature and low heat dissipation
  • Covers an area of 150 thousand square meters, with an annual production capacity of 2000 industrial boilers and 25000 tons of steam.

7*24 hours online service:zhulin@zozen.com

Get Free Quote

OUR PRODUCTS

Explore Recent Work

CUBO - Dedem

spunz[tor pentru conectarea la re\eaua electric[ sau un cablu pentru efectuarea unei conexiuni directe la re\ea. Se recomand[ instalarea unui comutator extern pen-tru `ntreruperea aliment[rii cu energie. V[ rug[m s[ re\ine\i c[ boilerul trebuie conectat la o instala\ie de `mp[m]ntare core-spunz[toare.

BOILER ELECTRIC CU ACUMULARE 750 ]i 1000L 20

BOILER ELECTRIC CU ACUMULARE 750 ]i 1000L 2013 Ele trebuie s` fie conectate la o instala\ie cu surse de [nc`lzire alternative doar de persoanele autorizate ]i cu experien\` [n domeniu. Agentul termic trebuie sa aiba o compozi\ie electric [ntre dispozitiv ]i terminalele electrice de intrare ale boilerului nu trebuiesc deconectate de

spishop.

Boilerul electric satisface cerintele standardelor EN 60335-1, EN 60335-2-21. l. Destinatie Dispozitivul este destinat producerii de apä caldä menajerä în locuinte, dotate cu Instala!ie de alimentare cu apä, cu presiunea nu mai mare de 7 atm. (0,7 MPa). Este destinat exploatärii în spatii acoperite încälzite nu este

FEB COMFORT - cal

Elimina\i tot aerul din instala\ie ;i din centrala electric[! Verifica\i func\ionalitatea ventilului de aerisire montat pe corpul centralei. Dac[ exist[ aer `n corpul centralei electrice, rezisten\ele se deterioreaz[, defectul nefiind acoperit de garan\ie. ã Societatea sau persoana care pune în funcþiune

Centrale murale cu condensare numai pentru înc`lzi

Conexiune electric` Alimentare gaz Retur serpentin` boiler Tur serpentin` boiler |nc`rcare instala]ie \nc`lzire (op]ional) Evacuare condensat (Ø 13 mm) Retur circuit \nc`zire Tur circuit \nc`lzire Evacuare fum / Admisie aer Admisie aer V G RU MU RR SC R M A B DATE TEHNICE Date tehnice Unitate de m`sur` VICTRIX 12 kW TT PLUS VICTRIX 24 kW TT

Montarea Conectarea Utilizarea Codurile de avarie Exemp

3 / 4 = sonda 2 (de ex. sonda pt. boiler S2) 5 / 6 = sonda 3 (de ex. sonda superioar ă pt. boiler S3) 7 / 8 = sonda 4 (de ex. sonda retur instala ie solar ă S4) Racordarea la re eaua electric. ă se face la urm ătoarele borne ale regletei 19 = conductor neutru N 20 = conductor L 12 = born ă împ ământare . Aten ie! Înalt. ă. tensiune!

ITACA - FREE BOILER MANUA

ITACA IST 03 C 860 - 01 KC 12-24-28-32 KR 12-24-28-32 KRB 12-24-28-32 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE EN Translation of the original instructions (in Italian)

GF N/GFG/SUN

130 Pomp[ de circula\ie boiler 178 Teac[ termometru boiler 180 Boiler - 100l 192 Recircula\ie 209 Tur boiler 210 Retur boiler 233 Robinet golire boiler 239 Rezisten\[ electric[275 Robinet de golire instala\ie de înc[lzire 303 Regulator termostatic GFN / GFN K GFN GFN K MODEL 4 56786 Puteri Putere termic[ util[ Carbune kW 14,4 19,4 23,4 29,4 34,4 -

Boiler termo electric 80 l preturi, rezultate boiler ter

Beneficii Boiler termo-electric Ariston Pro R Thermo EVO 80 VTD 1,8K EU 80 litri - racordare serpentina pe dreapta - Se amplaseaza in pozitie verticala - Termometru imbunatatit - Termostat cu supapa de siguranta bipolara - Are rezervor emailat testat la 16 bari - Supapa hidraulica de siguranta, testata la 8 BAR - Flansa cu cinci suruburi - Serpentina de schimb suplimentara pentru integrare cu un s

ZEUS Mini - imoca.

Bran`amentul electric. Boilerul Zeus Mini are pentru tot aparatul un grad de protec∑ie IPX4D. Siguran∑a electric™ a aparatului este realizat™ doar c<nd este perfect legat la o instala∑ie eficient™ de ¶mp™m<ntare, realizat™ a`a cum este prev™zut de normele de siguran∑™ ¶n vigoare.

DATE TEHNICE - Eng

Sarcin` hidraulic` disponibil` în instala]ie: la tura]ie maxim` cu by-pass închis la tura]ie maxim` cu by-pass deschis * Disponibil în cazul racord`rii cu un boiler separat DATE TEHNICE VICTRIX 26 VICTRIX X 12/24 115 100 75 AAB Legend` Conexiune electric` Alimentare gaz Ie[ire ap` cald` de consum Intrare ap` rece de consum Retur serpentin

What Can I Do For You?

Send us your inquiry
Leave Us Message

You can send a message to us by this email to zhulin@zozen.com

If you have any problems about our product and service,please feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you within 24 hours as soon as possible.Thank you!

  • Boiler type
  • Name
  • email
  • Phone or Whatsapp
  • message
I accept the Data Protection Declaration
Are You Looking for A Consultant? ONLINE SERVICE
totop